VEILIGHEID EN HYGIËNE

Kinderdagverblijf het Hazendonkje voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening. Er wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne.

De veiligheid van uw kind is bij ons een zeer groot aandachtspunt. Het Hazendonkje zorgt binnen, buiten en op het boeren erf voor maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving volgens het nieuwe Bouwbesluit Kinderopvang, de richtlijnen van de GGD en de kwaliteitseisen van het VAK.

Inrichting

In het gebouw is alle elektra boven de 1.20 meter geïnstalleerd en zijn alle leidingen bouwkundig weggewerkt. In het gebouw is vloerverwarming. Hierdoor is de vloer warm voor de ‘kruipertjes’ en kunnen de kinderen zich nooit aan een hete verwarming branden. Alle deurklinken op de binnendeuren zijn boven de 1.50 meter aangebracht. Tevens zijn alle binnendeuren voorzien van veiligheidsstrippen, dat zorgt ervoor dat kinderen niet met hun vingers tussen de achter- en voorkant van de deur kunnen komen. Alle ramen onder de 1.20 meter zijn voorzien van kindveilig glas.

Hygiëne

Wij hebben een uitgebreid hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de GGD. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem. Hierdoor wordt de lucht in alle slaapruimten en sanitaire ruimten voortdurend ververst, zodat de kans minder groot is dat ziektekiemen overgedragen worden en de lucht lekker fris is. De vloeren zijn voorzien van PVC laminaat, de muren van materialen die gemakkelijk schoon te houden zijn.

 Brand beveiliging

Uiteraard is het pand brandveilig verklaard en heeft het extra voorzieningen zoals rookmelders en een brandmeldinstallatie met een 24-uurs doormelding. Door de brandwerende muren en deuren kan er geen directe brandoverslag naar andere ruimtes plaatsvinden.
Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan, wat minimaal 1 x per jaar in de praktijk wordt getoetst. Binnen het kinderdagverblijf zijn er diverse brandblus- en EHBO-middelen. De groepsleidsters zijn/worden uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.

Persoonlijke veiligheid

De buitenruimte is beveiligd met een solide hekwerk. In verband met de boerderij omgeving hebben wij besloten dat deze minimaal 1.20 meter hoog moet zijn. Het is zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen op de goedgekeurde speeltoestellen. Op het erf zijn fysieke maatregelen genomen (bijv. hekwerken en noodstoppen) en afspraken gemaakt wanneer machines niet mogen rijden en kinderen toegang hebben.
Er is altijd een bedrijfshulpverlener/EHBO’er aanwezig. Wij hebben afspraken gemaakt met de plaatselijke huisarts, die hulp kan bieden in geval van calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden